Folkehelseplanen

Strategiplanen for folkehelsearbeidet heter Det gode liv i Stavanger.

Planen peker på fire satsingsområder: Gode bo- og nærmiljøer, mestring og gode levevaner i småbarns- og skolealder, levevaner som bidrar til god helse og bærekraftig miljø.

Strategiplan for folkehelsearbeid 2013-2014 skal være et styringsverktøy i arbeidet med å fremme folkehelsen i kommunen. Planen finner du nederst i høyre hjørne.

Stavanger kommune vil gi innbyggerne mulighet til å leve et godt, sunt og langt liv. Vi skal fremme befolkningen helse og trivsel, samt legge til rette for gode sosiale og miljømessige levekår.

Folkehelsearbeidet i Stavanger handler om

  • å ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de faktorene som har betydning for den
  • å bidra til at sosiale ulikheter utjevnes gjennom en bedring av forholdene til de med størst behov
  • at alle avdelingene i kommunen ser sin rolle som folkehelseaktør

 

 

Barn leker

Kontaktinformasjon:
Folkehelserådgiver Hanne Navdal Vatnaland, 915 32 045

Folkehelserådgiver Ståle Opedal, 464 69 819

Besøksadresse: Arne Rettedals gate 12 (St. Olav-kvartalet)

Strategiplan for folkehelsearbeid 2013-2029

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen