Folkepulsen Stavanger

Folkepulsen Stavanger er et samarbeidsprosjekt mellom Stavanger kommune, Idrettsrådet og Rogaland idrettskrets.

Folkepulsen skal skal arbeide for å styrke folkehelsen i kommunen gjennom økt fysisk aktivitet i eksisterende idrettslag.

Målgrupper
Prosjektet har tre hovedmålgrupper: inaktive unge og voksne, mennesker med nedsatt funksjonsevne og innvandrere. Folkepulsen Stavanger har rettet innsatsen mot inaktive barn, unge og voksne med innvandrerbakgrunn. Idrettslag i bydelene Storhaug og Hillevåg har størst levekårsutfordringer og prioriteres.

Formål
Hensikten med Folkepulsen er å rekruttere flere fra innvandrerbefolkningen til lokalidretten i Stavanger og gi dem et godt fysisk og sosialt tilbud. Dette som et ledd i kommunes folkehelse- og integreringsarbeid.

Tilskudd
Folkepulsen Stavanger gir tilskudd til idrettslag i kommunen som har gode og relevante prosjekter/tiltak rettet mot prosjektets målgrupper. Årlig budsjett i perioden 2015-2017 er 300.000 kroner.
Tildelte Folkepuls-midler i 2015

Hvordan søke
Idrettsrådet i Stavanger lyser ut midlene på nettsidene sine tidlig i mars med søknadsfrist i april.

Spørsmål om Folkepulsen kan rettes til:
Ståle Opedal, Stavanger kommune, 464 69 819 / stale.harald.opedal@stavanger.kommune.no
Hans Roger Tømmervold, Idrettsrådet Stavanger, 994 59 400 / hansroger@idrettsraadet.no
Lene Byberg, Rogaland idrettskrets, 477 55 301 / lene.byberg@idrettsforbundet.no
Gjert Smith, Rogaland idrettskrets, 932 61 233 / gjert.smith@idrettsforbundet.no

 

 

 

 

.

Barn leker

Kontaktinformasjon:
Folkehelserådgiver Hanne Navdal Vatnaland, 915 32 045

Folkehelserådgiver Ståle Opedal, 464 69 819

Besøksadresse: Arne Rettedals gate 12 (St. Olav-kvartalet)

Strategiplan for folkehelsearbeid 2013-2029

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam