Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet er en kilde til overskudd, helse og trivsel og er nødvendig for normal vekst og utvikling blant barn og unge.

Fysisk aktivitet er viktig for både forebygging og behandling av en lang rekke sykdommer, og helsegevinstene ved regelmessig fysisk aktivitet er godt dokumentert. Blant annet reduseres risikoen for å utvikle høyt blodtrykk, diabetes type 2, blodpropp, fedme, benskjørhet, psykisk uhelse og flere typer kreft. Fysisk aktivitet bidrar også til bedre humør, mer overskudd og økt livskvalitet.

Bevegelse gjør godt
For de fleste gjør det godt å bevege på seg, man får mer overskudd og man bedrer sin motorikk og konsentrasjonsevne. Man blir sjeldnere syk, klarer seg bedre på skolen/ i arbeidslivet og forebygger overvekt og fedme. Det er med andre ord veldig mange gode grunner til å bevege seg. Fysisk aktivitetsnivå reduseres imidlertid markant i ungdomsårene. Bare halvparten av 15-åringene tilfredsstiller rådet om minst 60 minutters fysisk aktivitet. Kun 20 prosent av voksne og eldre oppfyller rådet om minst 30 minutter daglig fysisk aktivitet.

Aktiviteter
Stavanger kommune har et bredt spekter av tiltak for å legge til rette for fysisk aktivitet: Idrettsanlegg og støtte til lokalidretten, tilrettelagte grøntområder og parker, bedring av forholdene for forgjengere og sykkel og ulike tiltak i helse- og omsorgstjenestene for å stimulere til mer fysisk aktivitet.

Aktivitetskatalogen for Stavanger
52 hverdagsturer
Frisklivstrening (Frisklivssentralen)
Livsstilkurs for voksne (Frisklivssentralen)
Livsstilskolen for barn (Frisklivssentralen)
Sykkel i Stavanger
Helsedirektoratets anbefalinger

Barn leker

Kontaktinformasjon:
Folkehelserådgiver Hanne Navdal Vatnaland, 915 32 045

Folkehelserådgiver Ståle Opedal, 464 69 819

Besøksadresse: Arne Rettedals gate 12 (St. Olav-kvartalet)

Strategiplan for folkehelsearbeid 2013-2029

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen