Kosthold

Sunn hverdagsmat og et variert kosthold gir et godt grunnlag for god helse og bidrar til at du får i deg de næringsstoffene du trenger.

Å spise sunt og variert, kombinert med fysisk aktivitet, er bra for både kropp og velvære. Med riktig hverdagskost kan du også forebygge sykdom og plager. Ofte kan små grep i hverdagen ha stor betydning for helsen.

Sunne valg
Kommunen har ansvar for å legge til rette for og motivere til gode matvaner. Ansatte tar mange valg for barn, unge og voksne de jobber med. Det skal være enkelt å velge sunn mat. Det skal tilrettelegges for gode måltider i barnehage, skoler og blant eldre. Grunnlaget for god helse legges tidlig i livsløpet. Undersøkelser viset at barn og unge spiser for mye sukker og for lite frukt og grønt.

Stavanger vedtok i 2014 en plan for Sunn mat i Stavanger. I Frisklivssentralen tilbys det kurs og aktiviteter for å stimulere til et sunnere kosthold for utvalgte grupper.  

Bra mat-kurs (Frisklivssentralen)
Livsstilkurs for voksne (Frisklivssentralen)
Livsstilskolen for barn (Frisklivssentralen)
Helsedirektoratets kostholdsråd

Barn leker

Kontaktinformasjon:
Folkehelserådgiver Hanne Navdal Vatnaland, 915 32 045

Folkehelserådgiver Ståle Opedal, 464 69 819

Besøksadresse: Arne Rettedals gate 12 (St. Olav-kvartalet)

Strategiplan for folkehelsearbeid 2013-2029

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen