Røyk og alkohol

Røykeslutt er gunstig uansett alder, men jo tidligere du slutter, jo større blir helsegevinstene.

Ved å slutte å røyke kan du oppnå flere gode leveår med mindre sykdom og forbedret livskvalitet. De som snuser får ofte i seg mer nikotin enn de som røyker siden de har snus i munnen store deler av dagen, og snus gir minst like sterk avhengighet som røyking. Fra juli 2014 er det innført forbud mot røyk og snus i skoletiden.

Hvis du ønsker å slutte å røyke eller snuse så finnes det flere steder du kan henvende deg til Frisklivssentralen for å få hjelp (telefon 51 50 81 00).

For mer informasjon:
Røykeavvenningstilbud (Frisklivssentralen)
Usunne alkoholvaner - Litt for mye, litt for ofte (Frisklivssentralen)
Helsedirektoratets informasjon om røyk

Alkoholbruk
Alkoholbruken i Norge har lenge vært økende, men gjennomsnittlig solgt alkoholmengde per innbygger har gått noe ned etter 2008. I 2012 var det registrerte forbruket 6,21 liter ren alkohol per person 15 år og eldre. I tillegg kommer forbruk knyttet til taxfree-salg, øvrig grensehandel og smugling. Blant ungdom økte konsumet fram mot årtusenskiftet, men har siden gått noe tilbake.

Viktig med forebygging
Det er en dokumentert sammenheng mellom totalkonsumet av alkohol i samfunnet og akutte skader, ulykker, kroniske lidelser, avhengighetsproblemer og sosiale problemer. Skader og problemer den som drikker påfører andre, passiv drikking, utgjør en betydelig del av skadebildet. Kommunen er en viktig arena for forebygging, identifisering, kartlegging, behandling og oppfølging av personer med rusmiddelproblemer og/eller psykiske lidelser. Rusmiddelarbeid i kommunen omfatter blant annet forvaltning av alkoholloven, rusmiddelforebygging og tidlig intervensjon.

Barn leker

Kontaktinformasjon:
Folkehelserådgiver Hanne Navdal Vatnaland, 915 32 045

Folkehelserådgiver Ståle Opedal, 464 69 819

Besøksadresse: Arne Rettedals gate 12 (St. Olav-kvartalet)

Strategiplan for folkehelsearbeid 2013-2029

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen