Frivilligsentraler

Frivilligsentralene i Stavanger skal være lokalt forankrede møteplasser og samhandlingsarenaer for frivillig aktivitet og kulturelt mangfold.

I Stavanger er det tre Frivilligsentraler:

Frivilligsentralen Storhaug

Frivilligsentralen Hillevåg Hinna

Frivilligsentralen Eiganes Tasta

Sentralene har felles vedtekter og egne valgte lokale styrer. Sentralene er finansiert av Kulturdepartementet og eier er Stavanger kommune, Ungdom og Fritid.

Samarbeid med bydelsutvalgene
Bydelsutvalgene er frivilligsentralenes årsmøte. Frivilligsentralene og utvalgene skal samarbeide om en rekke oppgaver, i samsvar med bydelsutvalgenes reglement. Blant annet samarbeider Frivilligsentralene og bydelsutvalgene om organiseringen og gjennomføringen av bydelenes ryddeaksjoner og og utgivelse av bydelsaviser.

Oppgaver og utfordringer for Frivilligsentralene
Sentralene skal legge vekt på tverrfaglig samarbeid med frivillige organisasjoner, lag og det offentlige på lokalt plan. Samtidig skal Frivilligsentralene være aktive støttespillere for å skape gode levende lokalmiljø og koordinere lokalt engasjement, nærmiljøutvikling og kulturelt mangfold.
 
Utfordringen er å stimulere, motivere og ikke minst engasjere mennesker som av forskjellige årsaker ikke deltar i frivillige aktiviteter.

Sentralene utvikles av menneskene som deltar og vil være åpne for alle som ønsker å bidra med sin frivillige innsats.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen