Terje - månedens frivillig i oktober

Terje Høyland er styreleder og aktivist i den frivillige organisasjonen Rettferdighet i Asylpolitikken (RIA) og arbeider i IMI-kirken som leder av Internasjonal avdeling.

Portrettbilde av Terje Høyland, har grått hår og briller, ser engasjert ut.- Ordet "nei" eller "det nytter ikke" finnes ikke i Terjes vokabular. Hans entusiasme, gode humør, stå på-vilje og arbeidskraft er et positivt forbilde for oss andre i organisasjonen, skriver Solveig Nårstad og Wence Drevland i RIAs kvinnegruppe på mail.

Drivende kraft
Terje den drivende kraft i RIA. og har vært styreleder siden organisasjonen ble stiftet i 2012. RIA arbeider for at Norge skal få en mer human asylpolitikk og for å påvirke og få til endringer innen det frivillige arbeidet for flyktninger og asylsøkere. RIA ble etablert i den tiden mange lengeværende flyktninger uten opphold ble fratatt skattekortet av de politiske myndighetene og måtte slutte å arbeide. Mange fikk store økonomiske og sosiale problemer.

Dugnad
Opprørte og engasjerte nordmenn startet en stor dugnad i Stavanger-regionen der 40 frivillige skrev mer enn 100 søknader om ombegjæring til Utlendingsnemnda for enkeltpersoner. Resultatet var at over 30 av disse søknadene ble innvilget.  Dette ble starten på den frivillige organisasjonen RIA som siden har engasjert seg sterkt både i de lengeværende barnas situasjon og i enkeltsaker som vurderes som inhumane.

Blogger
RIA har arrangert og engasjert seg i demonstrasjoner, folkemøter og markeringer for grupper og enkeltpersoner når det har vært viktig for å få ut informasjon til offentligheten og påvirke politikere. Disse har hovedsakelig funnet sted på Arneageren, men også på Tou Scene og på Domkirkeplassen. Her har Terje vært en sterk drivkraft og en engasjert pådriver. RIA deltar  med egne paroler  i 1. maitog, 8. mars og  og Folketoget 17. mai i Stavanger sammen med flyktninger og innvandrere. Terje er ansvarlig for RIAs blogg og blogger om aktuelle saker som oppleves som urettferdig i den norske asylpolitikken.

IMI-kirken
Han har involvert seg sterkt for konvertitter som risikerer å bli tvangssendt tilbake til fengsel i hjemlandet. Han leder en støttegruppe/innsamlingsaksjon for å dekke advokatkostnader slik at konvertittsaker kan bringes inn for retten. En gruppe advokater som vil føre saker på frivillig grunnlag er nå engasjert. Med utgangspunkt i sitt arbeid i IMI-kirken har Terje Høyland engasjert seg langt ut over det som forventes. Andre frivillige organisasjoner og offentlige etater kontakter ham for å få hjelp til saker som ikke kan løses i systemet.

Språkskole og kjøreopplæring
Han har tatt initiativ til og har ledet en gratis språkskole for flyktninger/innvandrere uten rett til norskopplæring. Han jobber nå med å skaffe frivillige sjåførlærere i samarbeid med Heros avdeling for mindreårige asylsøkere slik at ungdommer som ikke har foreldre skal få kjøreopplæring.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam