Strategiplan for frivillighet

Strategiplan for samhandling mellom frivillige og kommunen skal være en plattform for samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor.

Frivillighet i Stavanger - Strategiplan for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune 2015-2018  er delt inn i fire hovedkapitler. Planen har også et vedlegg med delmål og strategier for de ulike frivillighetsområdene, samt en oversikt over alle registrerte lag og foreninger i Stavanger.
Planen finner du i høyre marg under Publikasjoner.

Stavanger har mange frivillige som deltar i mange aktiviteter og bidrar med store ressurser til lokalsamfunnet. Strategiplanen skal inspirere til frivillighet, legge til rette for en god dialog med de frivillige og fremme en aktiv frivillighetspolitikk. Frivillighetsarbeid skaper engasjement og beriker lokalmiljøet.

Idrett, kultur, tro og livssyn, friluftsliv, humanitær assistanse, sosialt arbeid, nærmiljøengasjement og politisk påvirkning er bare noen områder der frivillig innsats har stor betydning.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen