Tilskuddsportalen

Alle frivillige lag og foreninger i Stavanger kommune inviteres til å registrere seg i Tilskuddsportalen.

Stavanger kommune har et abonnement som gjør at lag og organisasjoner  i kommunen kan benytte tjenesten kostnadsfritt.

Tilskuddsportalen er en informasjonstjeneste for aktivt arbeid med tilskudd, gir deg nyheter om tilskudd og har en søkbar katalog med nærmere 3.000 tilskuddsordninger.

Portalen gir også en oversikt over hvilke organisasjoner som er registrert i kommunen, og gir muligheter for kommunikasjon og samhandling mellom organisasjonene og mellom organisasjonene og Stavanger kommune.

Foreningsportalen er Stavanger kommunes nettjeneste for å registrere lag og foreninger.  Her kan du legge inn aktiviteter, få tilgang til Tilskuddsportalen og få informasjon og tips via en samhandlingsplattform.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam