Frivillig i Kreftforeningen

Som frivillig i Kreftforeningen blir du en del av et landsomfattende nettverk av frivillige og ansatte som alle jobber for felles mål.

Kreftforeningen er avhengig av frivillig innsats for å nå ut til flest mulig. De viktigste områdene som drives av frivillige er forebyggende aktivitet og tilbud til de kreftrammede.

Frivillig i Kreftforeningen

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen