Frivillig på sykehjem

Som frivillig på sykehjem er du med og aktiviserer og engasjerer beboerne.

Frivillighetskoordinatoren er bindeleddet mellom sykehjemmet og nærmiljøet. Hovedoppgaven til koordinatoren er å rekruttere og organisere frivillige personer og organisasjoner som har lyst til å være en del av aktivitetstilbudet ved sykehjemmet. Frivillige kan gjøre praktiske oppgaver og tilrettelegge musikk- og friluftsaktiviteter, spill- og lesegrupper. Alle bidrag er velkomne.

Hvis du har lyst til å være frivillig på sykehjem, ta kontakt med det aktuelle sykehjemmet for nærmere opplysninger.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen