Forebyggende besøk

Stavanger kommune har som mål at flest mulig har et aktivt liv og klarer seg selv lengst mulig.

Morotegning av en eldre dame og en hjelper.

Tilbud til deg som er 80
Forebyggende hjemmebesøk er et tilbud til alle innbyggere i løpet av det året de fyller 80 år, og som ikke mottar pleie- og omsorgstjenester fra kommunen. Hensikten med besøket er en motiverende samtale om hvilke ønsker og forventninger du som hjemmeboende har til din hverdag og framtiden.

Frivillig og gratis samtale
Samtalen kan handle om helse, fysisk og sosial aktivitet, ernæring, fallforebygging og boforhold. Du får også informasjon om kommunens tjenester og hvor du kan henvende deg hvis du senere skulle trenge hjelp fra kommunen. Forebyggende hjemmebesøk er en frivilling og gratis samtale med kvalifisert helsepersonell som har taushetsplikt.

For mer informasjon om kommunale tjenester kontakt
helse- og sosialkontorene.

Her finner du oss: 
Helsehuset
Gamle Stavanger sykehus
Arkitekt Eckhoffs gate
Inngang 7, 3. etasje
4010 Stavanger 

Tlf: 51 50 81 00
Epost:
helsehuset@stavanger.kommune.no 

Kontaktpersoner:
Bente Dahle Tysland
tlf. 51 50 83 25 / 902 26 584
bente.dahle.tysland@
stavanger.kommune.no 

Hanne M.K. Skjæveland
tlf. 51 50 86 46 / 902 44 270
hanne.skjaeveland@
stavanger.kommune.no 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen