Frisklivstrening

Frisklivstrening er et gruppetilbud som foregår ute i naturen, i en gymsal eller i basseng.

Tilbudet er til personer som trenger ekstra støtte og veiledning for å komme i gang med fysisk aktivitet. Treningen er gruppebasert og ledes av helsepersonell. Tilbudet er basert på anbefalte treningsmetoder fra Helsedirektoratet. Hovedfokus skal være bevegelsesglede, med elementer både innenfor styrke og kondisjon. Etter oppholdet på Frisklivssentralen er målet at deltakerne vil forbli fysisk aktive i sin hverdag og få bedre helse på kort og lang sikt. 

Helsegevinster
Regelmessig fysisk aktivitet gir store helsegevinster, og effekten er godt dokumentert. Fysisk aktivitet reduserer blant annet risikoen for å utvikle høyt blodtrykk, diabetes type 2, blodpropp, fedme og psykisk uhelse. Personer som er fysisk aktive rapporterer bedre humør, mer overskudd og økt livskvalitet sammenlignet med personer som er lite aktive. Effekten av å øke fysisk aktivitetsnivå avhenger av utgangspunktet. Jo lavere aktivitetsnivå en person har i utgangspunktet, jo større effekt kan forventes dersom aktivitetsnivået økes.

Helsedirektoratet anbefaler at alle voksne bør være moderat fysisk aktive i til sammen minimum 30 minutter hver dag eller i gjennomsnitt 3,5 timer i løpet av en uke.

Her finner du oss: 

Gamle Stavanger sykehus
Arkitekt Eckhoffs gate
Inngang 7, 3. etasje
4010 Stavanger

Tlf: 51 50 81 00
Epost: helsehuset@stavanger.kommune.no 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen