Pårørendekoordinator

Stavanger kommune har ansatt en pårørendekoordinator for å styrke pårørendearbeidet.

Stillingen er et prosjekt med tilskudd fra Helsedirektoratet under tilskuddsordningen Helhetlige tilbud til pårørende med krevende omsorgsoppgaver. Pårørendekoordinatoren samarbeider med Pårørende Senteret. I fellesskap har de opprettet en idébank for pårørendearbeid i Stavanger kommune med ønske om å

  • utvikle innkomne forslag og ideer til konkrete prosjekter
  • arbeide med utfordringer eller problemer pårørende opplever
  • utvikle pårørendearbeidet i kommunens virksomheter

Alle som har en god idé, forslag til forbedring av pårørendearbeidet, en god eller mindre god erfaring som kan arbeides videre med, kan sende sitt bidrag til

innovasjon.parorende@stavanger.kommune.no

Pårørendekoordinator er Mari Tande Mortensen,
Helsehuset Stavanger, tlf. 51 50 86 87,
epost: mari.tande.mortensen@stavanger.kommune.no

 

Her finner du oss: 

Gamle Stavanger sykehus
Arkitekt Eckhoffs gate
Inngang 7, 3. etasje
4010 Stavanger

Tlf: 51 50 81 00
Epost: helsehuset@stavanger.kommune.no 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam