Litt for mye - litt for ofte

Samtaletilbud til deg som er bekymret for ditt eget eller pårørendes alkoholbruk.

Ta kontakt med en alkoholveileder; 975 43 226

Vi tilbyr inntil tre veiledende og rådgivende samtaler som kan motivere til å endre alkoholvaner.

Du kan henvende deg anonymt, samtalene blir ikke journalført. Tilbudet er gratis.

Hovedfokus i samtalene er bevisstgjøring i forhold til alkoholvaner. For noen kan det være aktuelt å redusere alkoholbruken, for andre er det nødvendig å kutte helt ut. Vi tar hensyn til hva du selv ønsker og har behov for. Du har regien i samtalen og veileder vil reflektere sammen med deg uten å presentere et fasitsvar og uten å være moraliserende. I samtalene reflekteres det over hva som er bra med situasjonen slik den er nå og videre hvilke ulemper alkoholvanene kan medføre. Alkoholbruk kan påvirke fysisk og psykisk helse, sosiale forhold og nære relasjoner. Første steg på vei mot endring er økt bevissthet rundt egne alkoholvaner.

Pårørende kan ta kontakt og vil få veiledning for å ivareta seg selv og hovedpersonen på hensiktsmessige måter.

Stikk innom Helsehuset Stavanger for en prat eller ring 975 43 226 for avtale.

Hverdager 09.00-15.00.

Her finner du oss: 

Gamle Stavanger sykehus
Arkitekt Eckhoffs gate
Inngang 7, 3. etasje
4010 Stavanger

Tlf: 51 50 81 00
Epost: helsehuset@stavanger.kommune.no 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam