Livsstilskolen for barn

Tilbud til familier med barn som strever med overvekt.

Livsstilskolen er et bydekkende tilbud til familier med barn i alderen 6-10 år og 10-12 år som strever med overvekt. Tilbudet er tverrfaglig og bygd på gruppetreff og individuelle samtaler. Oppstart hver høst. Hele familien blir invitert til fire halvdagstreff og 10 ganger med ulike former for fysisk aktivitet på ettermiddagstid, fordelt over ett og et halvt år.

Henvisning fra helsesøster eller lege sendes Frisklivssentralen.

Finn ut mer om Livsstilskolen.

Her finner du oss: 

Gamle Stavanger sykehus
Arkitekt Eckhoffs gate
Inngang 7, 3. etasje
4010 Stavanger

Tlf: 51 50 81 00
Epost: helsehuset@stavanger.kommune.no 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen