Brukerhistorier

Brukere forteller sine historier om hvordan hverdagsrehabilitering fikk dem til å bli mer selvhjulpne. De fikk hjelp til å sette seg mål og til å nå de målene gjennom trening.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam