Evalueringsrapport

Evaluering av hverdagsrehabilitering 2012-2015.

Tegning av en eldre kvinne som løfter en eldre mann som en vektløfter.Evalueringsrapporten ble utarbeidet i april 2016. Fra oppstart 2012 og ved utgangen av 2015 hadde 630 personer gjennomført hverdagsrehabilitering i Stavanger kommune. Hverdagsrehabilitering har effekt på brukernes funksjonsnivå i alle aldergrupper. Størst er effekten blant de yngste brukerne i alderen 60-69 år.

Evalueringsrapport HverdagsrehabiliteringStavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen