Temasamlinger

Det er holdt flere temasamlinger om Leve HELE LIVET.

Første temasamling ble holdt  i Hall Toll i november 2012.

Andre temasamling ble holdt i juni 2013, med følgende program

Her finner du 4 videoer fra opplæringskurset for samhandlingsreformen.
Leksjon 1: Konst. ekspedisjonssjef Tom Åm i Helse- og omsorgsdepartementet.
Leksjon 2: Direktør Oppvekst og levekår Per Haarr.
Leksjon 3: Anne Kjersti Salthe, rådgiver levekår.
Leksjon 4: Bente Gunnarshaug, prosjektleder Stavanger lokalmedisinske senter.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen