Psykologtjenesten

Psykologtjenesten for unge og voksne tilbyr korttidsbehandling til mennesker mellom 16 og 40 som opplever en periode i livet som er vanskelig å håndtere alene.

NB! Psykologtjenesten ungdom tar ikke imot nye før 1. august
Psykologtjenesten for ungdom tar ikke imot nye klienter før 1. august 2017. Årsaken er at vi nå prioriterer å følge opp alle de ungdommene som har henvendt seg til oss. Psykologtjenesten for ungdom er et lavterskeltilbud med kun èn stilling. Tiltaket innføres for å unngå lange ventelister. Ungdommer som har behov for hjelp i denne perioden oppfordres til å ta kontakt med fastlegen sin eller Helsestasjon for ungdom.

Om psykologtjenesten
Vi fokuserer på endringer, bedret livskvalitet og på å hjelpe deg å bruke egne ressurser. Vi vil sammen bruke tid på å velge ut tema for samtalene.

  • Vi tilbyr 1-8 samtaler ved lette til moderate psykiske plager.
  • Ventetiden er 3-10 uker.
  • I perioder kan vi ha inntaksstopp på grunn av begrenset kapasitet.
  • Tilbudet er gratis.

Hvem er tilbudet for?
Du må være i alderen 16-40 år og bo i Stavanger kommune.

Passer det for meg?
Alle kan oppleve perioder eller utfordringer som er vanskelige å håndtere på egenhånd. Da kan det være nyttig å snakke med noen som har kunnskap om psykiske helseplager og få hjelp til å mestre situasjonen. I perioder kan vi ha vansker med å håndtere

  • nedstemthet, tristhet
  • angst og uro
  • reaksjoner på endringer i livssituasjon
  • livsbelastninger

På grunn av den begrensede varigheten passer ikke tilbudet for deg som har hatt vansker over tid. Det er heller ikke tilpasset deg som allerede er i et annet behandlingsforløp.

Hvordan tar jeg kontakt?
Ved å fylle ut henvendelsesskjemaet vårt. Skjemaet kan du enten få av fastlegen din eller hos fagkonsulent/koordinator ved helse- og sosialkontorene. Der vil du også få hjelp til å avgjøre om denne tjenesten passer for deg. Skjemaet sendes vår postadresse og du vil motta en skriftlig tilbakemelding når henvendelsen er behandlet.

Hvem jobber hos psykologtjenesten?
Vi er to psykologer som jobber mot voksne 20-40 år og en psykolog som jobber mot unge 16-20 år.

Her finner du oss: 
Gamle Stavanger sykehus
Arkitekt Eckhoffsgt
Inngang 7, 3. etasje
4010 Stavanger

Telefon: 51 50 81 00 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam