Sykepleieklinikk

Sykepleieklinikken gir helsehjelp, råd og veiledning til brukere som har behov for sykepleiefaglige tjenester.

Sykepleieklinikken gir samme type tjenester som sykepleiere i hjemmetjenesten gir i hjemmene, som sårstell, injeksjoner, kateterskift, vektkontroll, oppfølging av ernæring og håndtering av legemidler.

Sykepleieklinikken er et tilbud til brukere som ikke er avhengig av å få utført sykepleietjenester i eget hjem. Brukerne må klare å komme seg til klinikken på egen hånd via offentlig transport, egen bil eller til fots.

De som ønsker å benytte tjenestene ved sykepleieklinikken må søke via sitt helse- og sosialkontor.  Klinikken tar kontakt med de som har fått tilbud om tjenester.

Sykepleieklinikken er åpen hverdager klokken 9 -15.

Telefon 958 35 994.

Her finner du oss: 

Gamle Stavanger sykehus
Arkitekt Eckhoffs gate
Inngang 7, 3. etasje
4010 Stavanger

Tlf: 51 50 81 00
Epost: helsehuset@stavanger.kommune.no 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam