Hva skjer?

Kurs for etikkveiledere (30.11.16)

Tasta sykehjems diakonisenter i samarbeid med USHT Rogaland og Kommunenes sentralforbund (KS) inviterer til metodekurs i etisk refleksjon. I løpet av tre samlinger vil deltakerne få grunnleggende opplæring i etisk refleksjon og betydningen av praktisk etikkarbeid i arbeid med mennesker. Les mer her!

 

USHTs fagdager, kurs og seminar i 2016 (11.04.16)

Vi har planer om mange ulike kompetansedager i 2016 - følg med på vår nettside for oppdatert informasjon om program og påmelding.

 

Ny master i medborgerskap og samhandling ved VID (tidligere Diakonhjemmet Høgskole) (26.02.16)

Les mer om det nye masterstudiet på VID i Sandnes.

 

Konferansen vel gjennomført! (26.02.15)

Se programmet og presentasjonene her.

 

Snart tid for ny konferanse (10.12.15)

Utviklingssenterets årlige konferanse som vi arrangerer sammen med Fylkesmannen blir 25. februar 2016. Se mer her.

 

Samling for aktivitetsvenner

Det blir samling for alle aktivitetsvenner på Ågesentunet tirsdag 2. juni kl 17-20. Se invitasjonen her!

 

Vellykket konferanse (13.03.15)

Årets utviklingskonferanse gikk av stabelen 26. februar med over 250 deltakere. Se presentasjonene her.

 

Utviklingssenteret er på Facebook (22.01.15)

For å nå ut til enda flere med informasjon om Utviklingssenterets prosjekter og utviklingsarbeid har vi nå opprettet en Facebookside. Se https://www.facebook.com/ushtrogaland og lik siden, da vil du holdes oppdatert på nyheter fra oss!

USHT og resten av Helsehuset deltar på Forskningstorg på UiS

Fra stand på forskningstorget

(21.01.15)

Vi profilerer oss for masterstudentene i helsevitenskap på UiS. Mange spennende prosjekt og muligheter for masteroppgaver blir presentert, og kanskje er det noe som fenger! En av oppgavene til USHT er å knytte kontakt mellom utdanningsinstitusjonene og praksisfeltet, og bidra til og legge til rette for forskning i kommunehelsetjenesten. 

 

Fremdeles noen ledige plasser på Utviklingskonferansen 2015 (17.01.15)

Den årlige konferansen som Utviklingssenteret arrangerer blir i år 26. februar. Konferansen er et samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland. Hovedtema i år er velferdsteknologi, demens, utvikling og forskning. Les mer om konferansen, se hele programmet og meld deg på!

 

Pårørendeprogrammet.no relanseres (11.11.14)

Programmet har fått flere nye fagfilmer fra pårørende, praktikere og forskere, og det har blitt enda mer brukervennlig og selvforklarende. I de nye fagfilmene er en opptatt av at brukerstemmene fra pårørende skal være mer framtredende. Derfor er de bedt om å fortelle hvordan de ønsker å bli møtt som pårørende. Se promoteringsfilm og prøv ut programmet her: www.pårørendeprogrammet.no

 

1. plass til USHT Rogaland! (29.10.14)Poster med førstepremie

Posteren vår som beskriver pilotprosjektet i tre ulike hjemmebaserte tjenester i Stavanger i 2013 vant i går førstepremie under posterkonkurransen på Pasientsikkerhetsprogrammets høstsamling. Pilotprosjektet viste gode resultat etter strukturert gjennomgang av legemidlene til pasienter i hjemmetjenestene. I etterkant har flere virksomheter både i Stavanger kommune og i andre kommuner startet opp lignende tiltak. USHT har drevet et læringsnettverk for å formidle metoden til helsepersonell, og skal starte opp et nytt slikt nettverk for kompetanseheving i 2015.

 

Høstsamling i Pasientsikkerhetsprogrammet (28.10.14)

Fra posterutsillingUSHT Rogaland deltar på Pasientsikkerhetsprogrammets høstsamling på Gardermoen. Her deles kunnskap og erfaringer fra prosjektene og arbeidet som er gjort rundt om i hele landet for å bedre pasientsikkerheten på mange ulike innsatsområder.

 

 

Utviklingssenteret har fått ny brosjyre (21.10.14)

USHT har fått utarbeidet en brosjyre for å synliggjøre hva vi arbeider med.

 

USHT sender ut månedlige nyhetsbrev (11.09.14)

Fra september 2014 starter USHT med å sende ut månedlige nyhetsbrev til aktuelt helse- og omsorgspersonell. Her vil vi fortelle kort om prosjekt og utviklingsarbeid som pågår, og hvilke fagdager og kurs som kommer fremover. Dersom du ønsker å abonnere på nyhetsbrevene sender du en e-post til: unni.rostol@stavanger.kommune.no Se nyhetsbrevene.

 

9. regionale USHT-nettverkssamling i Vest i Stavanger (06.05.14)Nettverk

Tirsdag 6. og onsdag 7. mai er Utviklingssenter for sykehjem og 
hjemmetjenester i Rogaland vertskap for nettverkssamlingen for alle de fire utviklingssenter på Vestlandet (fra Førde, Bergen, Haugesund og Stavanger). Nettverket koordineres av Senter for omsorgsforskning Vest, og i tillegg deltar representanter fra SESAM, Fylkesmannen i Rogaland og KS Vest på disse samlingene.

 

 


 

 

Helseminister Bent Høie åpner Helsehuset Stavanger.Helsehuset Stavanger offisielt åpnet! (17.02.14)

Utviklingssenteret er en del av det nyetablerte Helsehuset Stavanger i Stavanger kommune. Helseminister Bent Høie foretok i dag den offisielle åpningen. I Helsehuset finner du Frisklivssentralen, Psykologtjeneste, Alkoholrådgivning, Sykepleieklinikk og prosjektledelsen for Leve HELE LIVET i tillegg til Utviklingssenteret.

 


 

Årets utviklingskonferanse ble arrangert i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland torsdag 13. februar. (13.02.14)

Tema for konferansen var "Morgendagens omsorg". Over 200 påmeldte deltakere fra flere Rogalandskommuner møtte opp og fikk høre 17 spennende og inspirerende innlegg.

 


 

Oppstart for interkommunalt læringsnettverk for «Riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester» (30.01.14)

Læringsnettverk

I dag torsdag 30. januar starter læringsnettverket for 69 deltakere fra 5 ulike kommuner i Sør-Rogaland.

Læringsnettverket består av tre samlinger, spredt over åtte måneder. Dette er arbeidsseminar med fokus på iverksetting av konkrete tiltak i egen organisasjon mellom samlingene. Deltakere på læringsnettverket skal være et tverrfaglig team på tre til fem personer, og introduseres for innsatsområdet, tiltakene, forbedringsverktøy og målemetoder. Hensikten er felles læring og erfaringsutveksling.

Nettverket koordineres av Line Hurup Thomsen på USHT.

 

 


 

Fra 02.01.2014 er Utviklingssenteret for sykehjem og  hjemmetjenester slått sammen og flytter nå inn i nye lokale i Arkitekt Eckhoffs gate 1 (Gamle Stavanger sykehus). (02.01.14)

 


 

Mandag 21. oktober arrangerte Utviklingssenteret informasjonsmøte om «Riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester» på Hotell Maritim i Stavanger. Presentasjonene som ble lagt frem er nå tilgjengelige. (28.10.13)

 


 

Informasjonsposteren for USHT Rogaland og Stavanger kommune sitt prosjekt "Samstemming og legemiddelgjennomgang i hjemmetjenesten" fikk i dag 2. plass på samlingen for den Nasjonal pasientsikkerhetskampanjen "I TRYGGE HENDER" (12.09.13)
Ansatte i Utviklingssenteret

Fra venstre: Unni Rostøl (prosjektleder), Gro Skjæveland, Line Hurup Thomsen, Ane Horvei Andersen.

 


 

E-læring: Opplæringsprogram for personell i helse- og omsorgstjenestene (24.06.13)

Det er utviklet et opplæringsprogram for personell i helse- og omsorgstjenestene.

Programmet er ment å bidra til drøfting og refleksjon om hvordan personell ivaretar og møter både barn og voksne pårørende.

Du finner programmet her: www.pårørendeprogrammet.no

 


 

 

Forskningsmidler - demens 2014 (30.05.13)

Nasjonalforeningen for folkehelsen ved Rådet for demens utlyser forskningsmidler for 2014.

Det kan søkes om:

• Lønn for stipendiat innen klinisk forskning

• Driftsmidler til forskningsprosjekter innen basal eller klinisk forskning

Prosjektet må være tilknyttet en større forskningsenhet. Søknadsrammen for driftsmidler er minst 100.000 pr søknad. Det gis ikke støtte til mastergradsprosjekter, utviklingsprosjekter eller  konferansereiser.

Retningslinjer for søknaden finnes på www.nasjonalforeningen.no

For ytterligere spørsmål, ta kontakt med leder i forskningsutvalget; professor dr.med. Knut Engedal, tlf 22 11 87 39, e-post: knut.engedal@aldringoghelse.no eller fagkonsulent May-Hilde Garden, tlf 23 12 00 42, e-post: maga@nasjonalforeningen.no

Søknaden sendes innen 01.09.13

 

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester inviterer til kinoforestilling (16.05.13)

Her finner du oss: 

Gamle Stavanger sykehus
Arkitekt Eckhoffs gate
Inngang 7, 3. etasje
4010 Stavanger

Tlf: 51 50 81 00
Epost: helsehuset@stavanger.kommune.no 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen