Kurs og fagdager

Utviklingssenteret tilbyr kompetanseheving for helsepersonell gjennom fagdager med ulike tema. Målgruppen er ansatte, ledere og studenter i kommunene i regionen.

Våre fagdager i 2016:

15.12.16 - Ernæring - program og presentasjoner

24.11.16 - Åndelig omsorg for personer med demenssykdom - se program og presentasjoner

30.-31. august 2016 - Nasjonal konferanse for primærhelsetjenesten 2016 Les mer 

07.06.16 - Demens - program og presentasjoner

03.06.16 - Hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring - program og presentasjoner

 

Fagdager fra 2015:
 

19.11.15 Helhetlig, åndelig og eksistensiell omsorg Program 

12.11.15 Velferdsteknologi Program 

28.10.15 Ernæring Program 

16.09.15 Om tvang: Helsehjelp når ein treng det, men ikkje skjønar det sjølv (I samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland)

04.06.15 Fagdag Demens Program

16.04.15 Fagdag Geriatri Program

Illustrasjonsbilde

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen