Utviklingskonferansen 2015

Hovedtema var velferdsteknologi, demens, forskning og utvikling. På programmet stod en rekke spennende innlegg fra Helsedirektoratet, Fylkeslegen, ulike forskningsfeltet og praksisnære prosjekt.

Konferansen var også i år et samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland. Takk til alle som bidro med innlegg og alle deltakere!

Presentasjonene i plenum:

Innledning ved Fylkeslege Pål Iden

Forskning og utvikling i kommunene ved seniorrådgiver Geir Sverre Braut

Velferdsteknologi - fra pilot til implementering ved senior forskningsutvikler Dag Ausen

"Du vet jeg glemmer, så jeg trenger den der!" ved ergoterapeutspesialist Torhild Holthe

Video for alle ved daglig leder Arild Stapnes Johnsen

Presentasjonene i parallellsesjon 1:

Demensplan 2015 - veien videre ved prosjektleder Berit Grønnestad

Brobyggende samarbeid for utvikling av kunnskap i sykehjem ved fagleder Arnt Egil Ydstebø og leder Astrid Håland

Berøring - en håndfull kjærlighet ved rosenterapeut og Marte Meo-veileder Lene D. Ertner

Aktiv omsorg ved høgskolelektor Anne Kathrine Malme

Presentasjonene i parallellsesjon 2:

Vel og bra for hvem? Velferdsteknologi i bolig for unge mennesker med nedsatt funksjonsevne ved førsteamanuensis Kjersti Ørvig

Hverdagsrehabilitering ved førstelektor Arvid Birkeland

Forebyggende hjemmebesøk ved prosjektleder Sønneve Teigen og prosjektmedarbeider Randi Skumsnes

Sykepleieklinikk i Stavanger kommune ved rådgiver Kristin Eikill

Aktivt dagsenter ved fysioterapeut Kjersti Buanes

 

Se hele programmet

Her finner du oss: 

Gamle Stavanger sykehus
Arkitekt Eckhoffs gate
Inngang 7, 3. etasje
4010 Stavanger

Tlf: 51 50 81 00
Epost: helsehuset@stavanger.kommune.no 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam