Utviklingskonferansen 2016

Vi gleder oss over en flott konferanse, med over 270 deltakere! Under kan dere finne programmet og presentasjonene:

Programmet

Primærhelsemeldingen - Pål Iden

Demensplan 2020 - Berit K. Grønnestad

Depresjon etter hjerneslag - Siren Eriksen

Nasjonal satsing på velferdsteknologi - Une Tangen

Eldre og rus - Ole Næss

Faggruppe rus og psykiatri i hjemmetjenesten - Marit Eike

Kompetansebehov i kommunehelsetjenesten - Pia Cecilie Bing-Jonsson

Avansert geriatrisk sykepleie - Wenche Hammer

Her finner du oss: 

Gamle Stavanger sykehus
Arkitekt Eckhoffs gate
Inngang 7, 3. etasje
4010 Stavanger

Tlf: 51 50 81 00
Epost: helsehuset@stavanger.kommune.no 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam