Ernæringsnettverk

Utviklingssenteret koordinerer et interkommunalt ernæringsnettverk. Nettverket er åpent for ansatte i helsetjenestene, og foreløpig er det med deltakere fra sykehjem og hjemmetjenester i seks ulike kommuner. Det er også deltakere fra SUS, SESAM og UiS.

Det inviteres til halvårlige halvdags samlinger med varierte og spennende forelesninger. Nettverket er også erfaringsbasert, og på samlingene deles erfaringer fra ernæringsarbeid som pågår ute i de ulike virksomhetene.

Kontaktperson er Kristin Søllesvik Hidle. Ta kontakt med henne om du ønsker å bli med i nettverket: kristin.sollesvik.hidle@stavanger.kommune.no

 

Samlinger siden oppstart: 
20.09.16
30.03.16
24.09.15
26.03.15

Referater og presentasjoner fra samlingene 

Bilde av deltakere i første samling i ernæringsnettverket

Fra første samling i ernæringsnettverket i mars 2015.

Her finner du oss: 

Gamle Stavanger sykehus
Arkitekt Eckhoffs gate
Inngang 7, 3. etasje
4010 Stavanger

Tlf: 51 50 81 00
Epost: helsehuset@stavanger.kommune.no 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen