Interkommunalt nettverk for hverdagsrehabilitering

Utviklingssenteret koordinerer et interkommunalt nettverkt for hverdagsrehabilitering. Hensikten er å dele kunnskap og erfaringer på tvers av kommunene i regionen. Helsepersonell fra ca. 10 kommuner deltar.

Koordinator for nettverket er Randi Skumsnes, ta kontakt dersom du vil bli med på neste møte: randi.skumsnes@stavanger.kommune.no


Neste samling: 

Informasjon kommer

 


Program, referat og presentasjoner fra tidligere møter:

 

Nettverkssamling 05.01.17 - Se programmet 

 

Fagkonferansen 3. juni 2016. Dagen var åpen for deltakere utenfor nettverket også.

Se program og presentasjonene som ble holdt.

 

Nettverkssamling 15.10.15

Program og presentasjon fra møtet


Nettverkssamling 12.05.15

Invitasjon og program for oppstartsmøtet

Referat fra første møtet

 

 

Koordinator for nettverket er
Randi Skumsnes

randi.skumsnes@stavanger.kommune.no

 

Her finner du oss: 

Gamle Stavanger sykehus
Arkitekt Eckhoffs gate
Inngang 7, 3. etasje
4010 Stavanger

Tlf: 51 50 81 00
Epost: helsehuset@stavanger.kommune.no 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen