Interkommunalt nettverk for innovasjon og velferdsteknologi

Utviklingssenteret arrangerer samlinger og fagdager hvor erfaringsdeling om velferdsteknologi og innovasjon er tema. Vi formidler kontakt og legger til rette for informasjonsflyt og samarbeid mellom offentlige/private aktører og kommunene. 

Nettverket vil på denne måten oppfylle Utviklingssenteret sitt mandat for spredning av kunnskapsbaserte erfaringer, kompetanseheving, gjennomføring av prosjekter, opplæring av ansatte knyttet til innovasjon av tjenester og implementering av velferdsteknologi.

Deltakere i nettverket er ressurspersoner fra kommunene i nedslagsfeltet, representant fra Fylkesmannen i Rogaland, KS, SESAM og Norwegian Smart Care Cluster (NSCC). 

 


 

NESTE MØTE

Neste samling i nettverket blir på Klepp i september 2017 - dato kommer! 

 


 

TIDLIGERE MØTER 

Her finner du mer om tema på møtene som har vært og referatene

 


Her finner du oss: 

Gamle Stavanger sykehus
Arkitekt Eckhoffs gate
Inngang 7, 3. etasje
4010 Stavanger

Tlf: 51 50 81 00
Epost: helsehuset@stavanger.kommune.no 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen