Referat fra nettverksmøtene

 

09.03.17 Nettverksmøte på Randaberg

Referat

Velferdsteknologi i Randaberg

Demensvennlig samfunn i Randaberg

IRIS Implementering av velferdsteknologi

Nattfred rapport IRIS

Mulighet til å heve ernæringsstatus hos tjenestemottakere

Avstandsoppfølging

Program konferansen Teknologi i helse og omsorg  

 

03.11.16 Nettverksmøte på Helsehuset Stavanger

Temaet var tjenestemodell og etikk ved Mobil trygghetsalarm m/GPS som hjelpemiddel i kommunene:

  • Innledning av Jan Erik Fosmark Oversykepleier/ demenskoordinator Blidensol sykehjem
  • Status om arbeidet med tjenestemodell i Stavanger av Henrik Hovland og Arja Rissanen Kvalitetsleder Blidensol sykehjem
  • Lovverk & saksbehandlingsregler presentert av juridisk rådgiver (fra kommune/fylkesmann –navn kommer)
  • Arbeid med etiske dilemma fra praksis ledet av Lars Helge Myrset Leder Diakonisenteret Tasta sykehjem/Regional etikkveileder i KS

 

14.04.16 Nettverksmøte, Sandnes

Samlingen hadde 40 deltakere, blant annet fra 14 ulike kommuner. Se program og presentasjoner via lenkene under:

Program

Presentasjoner

 

21.01.16 Nettverksmøte, Sola

Program

Referat

Deltakerliste 

Presentasjoner:

Introduksjon  Henrik Hovland - USHT

Status i Stavanger kommune Bjarte Bøe - Stavanger kommune

Livsglede i aktivitet og arbeid Edith Vidnes - Sola kommune

Friskere innbyggere i Sola:  Åsne Gro Sandvik - Sola kommune

Aktørworkshop for VFT i nytt avlastningsarbeid  Trine Vos - Sandnes kommune

Forsknings og innovasjonsarbeid  Agnes Lea Tvedt - KS

CGI A/S Invitasjon til interkommunal pilot

Atea A/S Invitasjon til samarbeidsprosjekt Informasjonsark om Atea

 


12.11.15 Fagdag innovasjon og velferdsteknologi

Se programmet og presentasjonene her

 
03.09.15 Møte i Eigersund

Program med presentasjoner og deltakeroversikt


01.06.15 Møte på Helsehuset Stavanger

Les referatet (inkludert deltakerliste og program).

 

24.03.15 Tau

Bilde av "Villaen Mølleparken" på TauMøtet ble holdt i "Villaen Mølleparken" på Tau.

Strand, Hjelmeland og Forsand presenterte status for kommunesamarbeid innen velferdsteknologi og hadde
omvisning i sin demoleilighet.
Andre presentasjoner:

Anne B. Andersen, Fylkesmannen i Rogaland.

Christine Sandvoll, Stavanger kommune.

Henrik Hovland, USHT Rogaland.

Resultat fra spørreundersøkelse som har vært i kommunene siden første møtet i nettverket.

 

16.12.14 Helsehuset, Stavanger

Invitasjon

Deltakerliste

Presentasjon ved Henrik Hovland

 

Her finner du oss: 

Gamle Stavanger sykehus
Arkitekt Eckhoffs gate
Inngang 7, 3. etasje
4010 Stavanger

Tlf: 51 50 81 00
Epost: helsehuset@stavanger.kommune.no 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen