Læringsnettverk - Riktige legemidler

Læringsnettverk er en læringsmetode som tas i bruk av mange fagmiljø for å spre kunnskap og forbedre kvaliteten på for eksempel helse- og omsorgstjenester.

Utviklingssenteret driver læringsnettverk i Riktige legemidler. Nettverket består av tre samlinger over åtte måneder. Teamene som deltar planlegger endringsarbeidet på samlingene, og jobber med å iverksette forbedringer på egen arbeidsplass mellom samlingene.

 

Læringsnettverk II startet i april 2015.
Les mer fra samlingene i dette læringsnettverket.

Her finner du 
det lokale kompendiumet som brukes i læringsnettverket.

 

Læringsnettverk I pågikk i 2014 - se informasjonsmateriell her.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam