Interkommunalt masterverksted

Interkommunalt masterverksted er et nettverk for mastergradsstudenter som undersøker problemstillinger knyttet til primærhelsetjenesten i sin masteroppgave. Vi ønsker å knytte sammen gode prosjekter fra praksis med mastergradsstudier, og arbeide for at forskningsprosjekter i kommunen har nødvendig materiell tilrettelegging.

Masterverkstedet er for deg som:

  • Holder på med en mastergrad
  • Problemstillingen i masteroppgaven din er knyttet til primærhelsetjenesten

Målet med nettverket er å stimulere til å ta i bruk ny forsknings- og erfaringsbasert kunnskap i praksis, utveksle gode ideer og arbeidsmåter, samt knytte tettere bånd mellom forskning og praksis. Det vil også være et større fokus på hvordan vi kan implementere forskning som en naturlig del av praksis.

Neste masterverksted er 6. april kl. 13.00-15.00. Se invitasjonen og hvordan du melder deg på!


Masterverkstedet holdes på Helsehuset i Stavanger, Arkitekt Eckhoffs gt. 1, inngang 7, 3. etg. (Gamle Stavanger sdykehus) hvis ikke noe annet er oppgitt.

Kontaktperson: kine.gjesdal@stavanger.kommune.no 

 

Møter og samlinger 2015:

Torsdag 3. desember kl. 13-15 Se programmet her


Torsdag 1. oktober kl. 13-15 Se programmet her


Åpent seminar 11. juni 2015 kl. 09.00-12.00:

Tavle med skrift

Implementering av forskning i praksis

Implementering er "The missing link" mellom forskningsfeltet og praksis, mener Terje Ogden, Professor II ved Universitetet i Oslo og forskningsdirektør ved Atferdssenteret. Masterverkstedet setter derfor fokus på dette i et åpent seminar med Ogden 11. juni 2015.

Målgruppe er fagutviklere, ledere og ansatte som driver med utviklings- og forbedringsarbeid.


19. mars kl. 13.00 - 15.00 Se programmet


08. januar kl. 13.00 - 15.00 Oppstartssamling

 

Her finner du oss: 

Gamle Stavanger sykehus
Arkitekt Eckhoffs gate
Inngang 7, 3. etasje
4010 Stavanger

Tlf: 51 50 81 00
Epost: helsehuset@stavanger.kommune.no 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen