Interkommunalt masterverksted

Interkommunalt masterverksted er et nettverk for mastergradsstudenter som undersøker problemstillinger knyttet til primærhelsetjenesten i sin masteroppgave. Vi ønsker å knytte sammen gode prosjekter fra praksis med mastergradsstudier, og arbeide for at forskningsprosjekter i kommunen har nødvendig materiell tilrettelegging.

Masterverkstedet er for deg som:

  • Holder på med en mastergrad
  • Problemstillingen i masteroppgaven din er knyttet til primærhelsetjenesten

Målet med nettverket er å stimulere til å ta i bruk ny forsknings- og erfaringsbasert kunnskap i praksis, utveksle gode ideer og arbeidsmåter, samt knytte tettere bånd mellom forskning og praksis. Det vil også være et større fokus på hvordan vi kan implementere forskning som en naturlig del av praksis.

Forrige masterverksted var 6. april kl. 13.00-15.00. Se invitasjonen!


Masterverkstedet holdes på Helsehuset i Stavanger, Arkitekt Eckhoffs gt. 1, inngang 7, 3. etg. (Gamle Stavanger sdykehus) hvis ikke noe annet er oppgitt.

Kontaktperson: kine.gjesdal@stavanger.kommune.no 

Her finner du oss: 

Gamle Stavanger sykehus
Arkitekt Eckhoffs gate
Inngang 7, 3. etasje
4010 Stavanger

Tlf: 51 50 81 00
Epost: helsehuset@stavanger.kommune.no 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam