Demensarbeidslag - utprøving

"Bedre tjenester til hjemmeboende med demens" har vært et samarbeidprosjekt i perioden 2012-2013 og ledet av Utviklingssenteret.

Hovedmålet med prosjektet har vært:

  • Hjemmeboende personer med demensdiagnose får et tjenestetilbud i hjemmet som er faglig forsvarlig og av god kvalitet.
  • Gode rutiner og faglig forståelse mellom ansatte i bestiller og utførerrolle.
  • Aktiv bruk av demensutredning ved utforming av tjenestevedtak.

Dette har vært et samarbeidprosjekt mellom hjemmesykepleien i Madla hjemmebaserte tjenester, Madla helse- og sosialkontor, Fysio- og ergoterapi i Stavanger kommune, Stavanger hjemmehjelp og Utviklingssenter for hjemmetjenester i Rogaland.

Les prosjektrapporten.

Modellen for demensarbeidslag videreføres i prosjektbydelen og innføres i alle bydeler i Stavanger kommune. Erfaringer deles også med andre kommuner som ønsker å starte tilsvarende tilbud.

Her finner du oss: 

Gamle Stavanger sykehus
Arkitekt Eckhoffs gate
Inngang 7, 3. etasje
4010 Stavanger

Tlf: 51 50 81 00
Epost: helsehuset@stavanger.kommune.no 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam