Pårørendeprogrammet

Å være pårørende til mennesker med langvarige sykdommer kan gi vanskelige utfordringer. Hvordan kan vi som helsepersonell møte pårørende med kunnskap og empati?

Pårørendeprogrammet er et interaktivt verktøy laget på oppdrag fra Helsedirektoratet og er beregnet både på helsepersonell i kommune og sykehus, ledere og ansatte. 

Hensikten med dette prosjektet var å videreutvikle verktøyet og gjøre det enda mer tilgjengelig for ansatte i kommunehelsetjenesten. USHT deltok i prosjektgruppen som ble ledet av Pårørendesenteret.

USHTs bidrag i prosjektet:

  • Deltagelse i redaksjonskomite hos Pårørendesenteret i Stavanger som er ansvarlig utgiver for «Pårørendeprogrammet»
  • «Pårørendeprogrammet» gjøres tilgjengelig for ansatte i kommunene. Internettlink til «Pårørendeprogrammet» er lagt på de lokale hjemmesider for Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Rogaland.
  • Informere om «Pårørendeprogrammet» på nyhetsbrev, Facebookside, aktuelle fagdager og konferanser

 

Se programmet her: http://www.pårørendeprogrammet.no/

Her finner du oss: 

Gamle Stavanger sykehus
Arkitekt Eckhoffs gate
Inngang 7, 3. etasje
4010 Stavanger

Tlf: 51 50 81 00
Epost: helsehuset@stavanger.kommune.no 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen