Samhandling med fokus på ernæring - et prosjekt mellom tjenestenivåene

Prosjektets hensikt var å utarbeide rutiner for gode pasientforløp med fokus på ernæring mellom tjenestenivåene. Stavanger Universitetssykehus (SUS), Stavanger kommune og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester deltok.

Spørsmål som prosjektet ville finne svar på:

  • Hvilken informasjon er nødvendig å formidle til sykehuset fra kommunen om pasientens problemområde ernæring ved innleggelse?
  • Hvilken informasjon om ernæring skal gå fra sykehuset til kommunen ved utskriving av pasient?
  • Hvordan sikre at nødvendig informasjon formidles elektronisk?

Les oppsummeringsnotatet her.

 

Kontaktperson ved Utviklingssenteret: Line Hurup Thomsen 

Her finner du oss: 

Gamle Stavanger sykehus
Arkitekt Eckhoffs gate
Inngang 7, 3. etasje
4010 Stavanger

Tlf: 51 50 81 00
Epost: helsehuset@stavanger.kommune.no 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam