Publikasjoner

USHT sine handlingsplaner

 

 

USHT sine årsrapporter

 

 

Andre publikasjoner

 

Ressursbruk og sykdomsforløp ved demens 

Corinna Vossius, Geir Selbæk,  Arnt Egil Ydstebø, Jurate Saltyte Benth, Geir Godager, Hilde Lurås, Sverre Bergh

 Bilde av forside

Velferdsteknologi - et satsingsområde for USHT

Henrik Hovland. Publisert i NSF lokalen

 Bilde av artikkel

Forebyggende hjemmebesøk til eldre. Utbredelse, diffusjons-prosesser og spredning 

Oddvar Førland, Randi Skumsnes, Sønneve Teigen og Bjarte Folkestad

Publisert i Tidsskrift for Omsorgsforskning

 

Forebyggende hjemmebesøk til eldre, idéhåndbok

Randi Skumsnes, Sønneve Teigen, Herdis Alvsvåg, Oddvar Førland

 Forside idehåndbok

Rapport fra Interkommunalt samarbeidsprosjekt i palliasjon 2010-2013

Arnt Egil Ydstebø, Cathrin Grindalen

 Forsiden til rapporten

Forebyggende hjemmebesøk til eldre i Norge - Resultater fra en landsomfattende kommuneundersøkelse

Oddvar Førland, Randi Skumsnes

 
 Forside nasjonal rapport

Forebyggende hjemmebesøk til eldre - en kartlegging av alle kommunene på Vestlandet

Senter for omsorgsforskning - Rapportserie

 

Effekten av forebyggende hjemmebesøk til eldre
Sykepleien.no

Randi Skumsnes, Lillebeth Larun, Eva Langeland 

 Bilde av artikkelen
Referrals from nursing home to hospital: reasons, appropriateness and costs
Vossius CE, Ydstebø AE, Testad I, Lurås H.
 Utklipp fra pubmed

Her finner du oss: 

Gamle Stavanger sykehus
Arkitekt Eckhoffs gate
Inngang 7, 3. etasje
4010 Stavanger

Tlf: 51 50 81 00
Epost: helsehuset@stavanger.kommune.no 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam