Hva er velferdsteknologi?

Vi skal gjøre det lettere å klare seg selv.

Med velferdsteknologi mener vi teknologi som bidrar til økt trygghet, sikkerhet og sosial deltakelse. Men også teknologi som kan bidra til fysisk og kulturell aktivitet. Vi ønsker at den enkeltes evne til å klare selv i hverdagenskal bli sterkere, til tross for sykdom og sosial, og psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne.

Du kan lese mer om velferdsteknologi i dette dokumentet NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg (pdf)

Velferdsteknologi i Stavanger

Helse- og velferdsteknologi er et område med stor aktivitet i vår region. Aktørene er både kommersielle og offentlige. Stavanger kommune er medlem i Norwegian Smart Care Cluster (NSCC). NSCC arbeider blant annet med å styrke samarbeidet mellom leverandører og offentlige instanser. 

Avdeling for velferdsteknologi startet 1. oktober, 2015 og har i dag tre ansatte. 


Vi kjøper nye trygghetsalarmer

trygghetsalarm,digital sender og lokalt oppsamlingspunkt, foto

Stavanger kommune bytter ut de gamle analoge trygghetsalarmene med nye digitale. Dette medfører ingen endring for brukerne av de gamle alarmene, de fungerer like godt. Ingen trenger å gjøre noe med sine gamle trygghetsalarmer. Årsaken til denne overgangen er at det gamle analoge nettet blir stengt. 

Vi har fått med oss 11 andre kommuner i regionen på dette innkjøpet. Dette gir oss store muligheter for innføring av forskjellige velferdsteknologiske løsninger. 

Har du spørsmål ta kontakt med Bjarte Bøe.

Her finner du oss: 

Gamle Stavanger sykehus
Arkitekt Eckhoffs gate
Inngang 7, 3. etasje
4010 Stavanger

Tlf: 51 50 81 00
Epost: helsehuset@stavanger.kommune.no 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen