God helse hjemme

Illustrasjonsbilde for God helse hjemme

Sammen med Helsedirektoratet skal Stavanger kommune prøve ut en ny og bedre metode for oppfølging av personer med KOLS. Kontakten foregår gjennom PC eller nettbrett, og målet er en bedre hverdag. Vil du bli med eller vite mer, kan du ringe 51 50 82 57 eller sende en SMS med kodeord GHH til 1963.

Helsehuset er Stavanger kommunes spydspiss for helsefremming og helsekunnskap. Våre mål er å støtte innbyggerne i å ta vare på egen helse, samt å bygge kompetanse for å utvikle framtidens helsetjenester.

Vi kjøper nye trygghetsalarmer

trygghetsalarm,digital sender og lokalt oppsamlingspunkt, foto

Stavanger kommune bytter ut de gamle analoge trygghetsalarmene med nye digitale. Dette medfører ingen endring for brukerne av de gamle alarmene, de fungerer like godt. Ingen trenger å gjøre noe med sine gamle trygghetsalarmer. Årsaken til denne overgangen er at det gamle analoge nettet blir stengt. 

Vi har fått med oss 11 andre kommuner i regionen på dette innkjøpet. Dette gir oss store muligheter for innføring av forskjellige velferdsteknologiske løsninger. 

Har du spørsmål ta kontakt med Bjarte Bøe.

Her finner du oss: 

Gamle Stavanger sykehus
Arkitekt Eckhoffs gate
Inngang 7, 3. etasje
4010 Stavanger

Tlf: 51 50 81 00
Epost: helsehuset@stavanger.kommune.no 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen