Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017

Strategi for implementering av velferdsteknologi for perioden 2014-2017 gir føringer for Stavanger kommunes satsing innen velferdsteknologi og har følgende visjon: Selvstendig, trygg og aktiv.

Hovedmålet er at velferdsteknologi skal bli en del av kommunens tjenestetilbud og bidra til trygghet og mestringfor brukere, bedre kvalitet på tjenestene, bedre arbeidsforhold- og miljø, samt være ressursbesparende.

Kommunen satser på å ta i bruk teknologi innen områdene samhandling, trygghet og sikkerhet, kognitiv støtte og reHabilitering.

Les hele strategien her

 

Vi kjøper nye trygghetsalarmer

trygghetsalarm,digital sender og lokalt oppsamlingspunkt, foto

Stavanger kommune bytter ut de gamle analoge trygghetsalarmene med nye digitale. Dette medfører ingen endring for brukerne av de gamle alarmene, de fungerer like godt. Ingen trenger å gjøre noe med sine gamle trygghetsalarmer. Årsaken til denne overgangen er at det gamle analoge nettet blir stengt. 

Vi har fått med oss 11 andre kommuner i regionen på dette innkjøpet. Dette gir oss store muligheter for innføring av forskjellige velferdsteknologiske løsninger. 

Har du spørsmål ta kontakt med Bjarte Bøe.

Her finner du oss: 

Gamle Stavanger sykehus
Arkitekt Eckhoffs gate
Inngang 7, 3. etasje
4010 Stavanger

Tlf: 51 50 81 00
Epost: helsehuset@stavanger.kommune.no 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam