Alders- og sykehjem

Alders- og sykehjem skal gi helhetlig pleie, medisinsk behandling og rehabilitering på et forsvarlig etisk og faglig nivå og i tråd med brukerens behov.

Aldershjemmene tilbyr langtidsopphold.

Sykehjemmene tilbyr langtids-, korttids- og vekselsopphold.
Sykehjemmene har spesialplasser i forsterket skjermet enhet for demente, for yngre med demens, lindrende omsorg, eldre rusmisbrukere, rehabilitering og øyeblikkelig hjelp.

Stavanger kommune har også rehabiliteringsplasser i Althea, Spania.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen