Aldershjem

Aldershjem er bolig med heldøgns omsorgstjenester.

Alle aldershjemmene har kun langtidsplasser.

Du kan søke om plass ved ditt Helse- og sosialkontor.

Her finner du oversikt over aldershjem i Stavanger kommune.

Alders hvile Tlf: 51 52 12 01 fax: 51 52 40 01
Frue Gamlehjem (ingen nettside)  Tlf: 51 88 12 38  
St.Petri aldershjem Tlf: 51 52 08 28 fax: 51 53 57 54

 

For ledige stillinger eller hvis du ønsker å være tilkallingsvikar kontakt sykehjemmene direkte. 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen