Egenbetaling

Opphold på syke- og aldershjem
Vederlaget beregnes på bakgrunn av brukerens økonomiske forhold. Et skjema må fylles ut med opplysninger om inntekter og utgifter, samt opplysninger fra NAV og likningskontor. Det blir fattet skriftlig vedtak om betaling i samsvar med forskriften.

For opphold over 60 døgn blir det krevd egenbetaling som for langtidsopphold. Det blir fattet skriftlig vedtak om betalingen.

Når skatteoppgjøret for foregående år foreligger får kommunen full oversikt over beboerens økonomi og kan fastsette vederlagsbeløpet for fjoråret. Når skatteoppgjøret foreligger foretar kommunen en kontrollberegning i forhold til om vederlaget for fjoråret var riktig utregnet. Dersom kontrollberegning medfører endret betaling, fattes det nytt vedtak.

Andre tjenester
Det blir også krevd egenbetaling for korttidsopphold inntil 60 døgn, dagsenter, hjemmehjelp, opphold på trygghetsavdeling, Spania-opphold, hjelp i hjemmet, trygghetsalarm m.m.

På noen tjenester er det inntektsgradert betaling. For disse danner likningsopplysninger over husstandens inntekt grunnlag for betalingen.

Egenbetaling
Kemneren i Stavanger - Informasjon og service 
Postboks 118, 4001 Stavanger 

Besøksadresse: Lagårdsveien 46, 4010 Stavanger
Telefon 51 50 72 83

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam