Hva dekkes?

Her finner du ut hva som dekkes under kort- og langtidsopphold og ved opphold på dagsenter. Se gjerne også betalingssatsene.

Kort- og langtidsopphold

Allmennlege
Kommunen dekker tilsyn og behandling av kommunens tilsynslege, eller annen allmennlege som kommunen har avtale med – for eksempel legevaktlege.

Spesialistbehandling
Spesialistbehandling henvist av lege jf pkt. 1 dekkes av kommunen både ved kort- og langtidsopphold. Transport til og fra spesialistbehandling dekkes av trygdekontoret og kommunen i samarbeid.

For korttidsbrukere som har fått spesialisthenvisning før korttidsoppholdet, foreskrevet av annen enn tilsynslegen, dekker ikke kommunen egenandel.

Tannbehandling
Nødvendig tannbehandling hos fylkeskommunens tannhelsetjeneste dekkes ved alle typer døgnopphold. Tap av tannprotese dekkes ikke av kommunen.

Fysioterapi og ergoterapi
Behandling av kommunalt ansatt fysioterapeut dekkes ved alle typer opphold, men gis etter faglig vurdering på grunnlag av behov og kapasitet.

Medisiner
Utgifter til nødvendige medisiner rekvirert av lege dekkes ved både kort- og langtidsopphold.

Medisinsk forbruksmateriell
Sprøyter, bandasjer, bleier mm dekkes av kommunen. Kompresjonsstrømpe/ antitrombosestrømpe, hoftebukse dekkes bare hvis forordnet av tilsynslegen.

Fotpleie og hårpleie
Utgifter til fotpleie og hårpleie betales av brukeren.

Privat tøy
Vask av privat tøy dekkes ved alle typer opphold når tøyet er merket med navn, tåler maskinvask og ikke farger av. Kommunen erstatter ikke tøy som forsvinner eller blir ødelagt i vask. Kommunen dekker ikke hoftebukser.

Sengetøy
Dekkes ved alle typer opphold

Måltid
Alle måltider dekkes ved døgnopphold.

Briller
Innkjøp, reparasjon og erstatning av briller dekkes ikke av kommunen.

Høreapparat
Innkjøp, batterier, reparasjon og erstatning av høreapparat dekkes ikke av kommunen. Det er mulig å søke trygdekontoret om støtte til innkjøp og reparasjon.

Hygieneartikler
Kommunen holder såpe, sjampo, barberskum og tannkrem. Dersom bruker ønsker andre typer/merker enn det som kommunen kjøper inn må bruker selv betale for dette.

Hudpleieprodukter som inngår i behandling dekkes av kommunene, hudpleieprodukter for eget velvære dekkes av bruker.

Aktivitets- og velferdstiltak
Beboer betaler vanligvis ikke for aktivitets- og velferdstiltak på institusjonen. Ved spesielle arrangement har institusjonen anledning til å kreve egenandel av brukerne. Ferier/turer/arrangement utenfor institusjonen som brukeren ønsker å delta på dekkes ikke av kommunen.

Transport
Transport til og fra institusjonen ved inn- og utskriving dekkes ikke av kommunen. Fritidsreiser dekkes ikke av kommunen. Beboere som er svaksynt eller har bevegelseshemning kan søke bestillerkontoret i sitt distrikt om tt-kort.

Forsikring
Erstatning fra kommunens innboforsikring kan utløses når eiendeler er blitt stjålet etter innbrudd i bygning, eller skadd f.eks. Ved brann. Erstatning gjelder ikke hvis eiendeler blir frastjålet f.eks. Ved butikkbesøk. Kommunens forsikring har en svært høy egenandel som må dekkes av beboer. Beboer anbefales derfor å tegne egen innboforsikring.

Kommunen har tegnet ansvarsforsikring som kan utløses hvis det kan påvises at kommunen/ansatte har vist uaktsomhet i sin utøvelse av oppgaver (herunder saksbehandling) og derigjennom påført 3. Person skade.

 

Dagsenter

Måltid
Følgende måltider dekkes: frokost, middag og kaffe.

Transport
Kommunen dekker transport mellom hjem og dagsenter.

Medisiner og medisinske forbruksvarer
Utgifter til medisiner, medisinske forbruksvarer og bleier dekkes av bruker.

Allmennlege
Dagsenterbrukere benytter sin vanlige lege.

Spesialistbehandling
Dagsenterbrukere må betale vanlig egenandel selv.

Aktivitetstilbud og velferdstiltak
Dekkes normalt av kommunen, men gis etter vurdering på grunnlag av behov og kapasitet. Ved spesielle arrangementer har institusjonen anledning til å kreve egenandel. Eventuelle produkter som lages kan kjøpes til materialkostnad.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen