Dagsenter i sykehjem

Flere av sykehjemmene i Stavanger kommune har dagsenter med tilbud til hjemmeboende.

Dagsentertilbudet er et viktig tiltak for at eldre skal kunne bo hjemme lenger. Dagsentrene er viktige aktører i "ny aktiv eldresatsing" og i arbeidet med trening og rehabilitering. Arbeidet med etablering av nye plasser starter opp høsten 2013 og det vil være full drift av plassene i løpet av 2014.

Dagsentrene har åpent i ukedagene. Brukere må søke plass og kan få innvilget dagsenterplass fra en til fem dager i uken. 

Disse sykehjemmene har dagsenter:

Bergåstjern sykehjem og omsorgsboliger
Blidensol sykehjem
Domkirken sykehjem
Haugåstunet sykehjem og rehabilitering
Ramsvigtunet sykehjem
Slåtthaug sykehjem
Tasta sykehjem
Vågedalen sykehjem
Vålandstunet sykehjem
Øyane sykehjem

Det er utarbeidet kriterier for tildeling av tjenesten

Søknad om dagsenterplass sendes til ditt helse- og sosialkontor.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen