Etterbehandlingsavdeling

Korttidsplasser på Mosheim sykehjem for pasienter som kommer fra sykehus og trenger etterbehandling en kort periode før de skal hjem.

Tilbudet er for utskrivingsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten (sykehuset) som har behov for kommunale tjenester og trenger etterbehandling en kort periode før de kan reise hjem. Hovedmålet er at flere skal reise hjem etter opphold hos spesialisthelsetjenesten.

Korttidsplasser
Oppholdet skal være av kort varighet, 2-5 dager. Helse- og sosialkontorene disponerer og tildeler plassene. Dersom pasienten ikke kan reise hjem etter oppholdet på Etterbehandlingsavdelingen, må det avklares hvilke tjenester han/hun har behov for og nytte av for å kunne reise hjem på sikt.

Lovhjemler/klageadgang
Tjenesten er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven §3-2 nr. 6 c. Tildeling/retten til tjenesten er hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven §2-1a. Tildeling av tjenesten kan påklages etter pasient-og brukerrettighetsloven §7-2.

 

 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen