Haugåstunet sykehjem

Sykehjemmet ble åpnet i 1987 og har totalt 70 døgnplasser fordelt på tre avdelinger. Avdeling 1 og 2 har 27 plasser hver med langtidsplasser. I begge avdelinger bor personer med ulike typer funksjonssvikt som trenger så mye pleie at de ikke lenger kan bli i egen bolig.

Sykehjemmet åpnet i september 2012 en korttidsavdeling med 16 plasser. Kriteriene for et korttidsopphold er at søkerene skal ha et tidsbegrenset behov for medisinsk behandling og/eller sykepleie, som er så omfattende at det er behov for heldøgns pleie og omsorg i institusjon. Det skal være et klart mål med oppholdet.

Vi har også et dagsenter med 33 plasser. Dette tilbudet er for hjemmeboende som kan ha nytte og glede av å komme ut og treffe andre.

Sykehjemmet har også eget kjøkken  som lager maten til alle beboerne. 

Det jobber ca 120 ansatte på Haugåstunet sykehjem. Her vil du treffe; leger, sykepleiere, hjelpepleiere, aktivitører, omsorgsarbeidere, pleieassistenter, renholdere, kokker, kjøkkenassistenter, konsulenter og vaktmester.

Som ansatt ved Haugåstunet sykehjem er en også ansatt i Stavanger kommune. Kommunen har et verdigrunnlag, en felles plattform som utgangspunkt for vårt arbeid. Verdigrunnlaget omfatter vårt syn på mennesket og hvilke krav som stilles til tjenestene som ytes.

Haugåstunet har en egen visjon som vi ønsker skal prege sykehjemmet:

"Haugåstunet- Smil Omsorg Service- førstevalget for brukere og ansatte".

Vi forventer at ansatte er med og bidrar til dette.

Haugåstunet arbeider målrettet med kvaliteten på tjenesten vi gir. Vi ønsker å ha et faglig stimulerende arbeidsmiljø og setter pris på kreative medarbeidere som er flinke til tenke nytt. Vi ønsker å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved å legge til rette for faglig og personlig vekst på arbeidsplassen. Faglig og personlig utvikling får en blant annet ved å få tildelt andre arbeidsoppgaver som igjen kan gi større selvtillit og trygghet for den enkelte.

I tillegg til å ha en visjon, utarbeider vi også en utviklingsplan for sykehjemmet. Der bestemmer vi hvilke satsingsområder vi vil ha og utvikler målsettinger i tilknytning til disse. Vi utarbeider også en opplæringsplan hvert år. Denne skal være i tråd med planen, og nødvendig opplæring skal først og fremst gis i tilknytning til satsningsområdene.

Ved Haugåstunet sykehjem fokuserer vi på avvikshåndtering. Med dette mener vi at avvik ikke er noe negativt, men et middel for å kunne bli  bedre i vårt arbeid.

Hva betyr frivillig arbeid?
Frivillig arbeid på Haugåstunet sykehjem betyr fantastisk god, ubetalt innsats og et utfyllende, positivt tilskudd til det personalet gjør. Vi ønsker først og fremst at de frivillige skal ivareta den sosiale siden, og at medmenneskelighet, trivsel og kontakt blir satt i høysetet. Dette kan være å følge beboere til lege, sykehus og noen kommer og spiller piano på ettermiddagen.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen