Langtidsplass i sykehjem

Du som har varig helsesvikt med omfattende behov for pleie og medisinsk behandling og ikke kan bo hjemme med tilrettelagte tjenester, kan søke om langtidsplass i aldershjem, sykehjem og bofellesskap.

Det legges vekt på at institusjonen skal være et hjem for deg som bor der over lengre tid.

Betaling for langtidsopphold skjer i forhold til inntekt, pensjon, renter o.l.

Søknadsskjema finner du til høyre på siden.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen