Denne siden er under oppdatering.

Brukermedvirkning

Alle brukere som er tildelt langtidsplass i sykehjem skal få tilbud om brukersamtale to ganger i året. Brukersamtalen skal sikre medvirkning fra bruker og pårørende i utformingen av tjenestetilbudet. Det er et mål at alle beboere på langtidsplass skal få tilbud om brukersamtale i 2014. Alle alders- og sykehjem skal ha beboerråd. Beboerrådet skal gi økt innflytelse for beboere og styrke samarbeidet med pårørende.

Aktivisering

Brukerundersøkelsen viser at flere beboere på sykehjem opplever mangler når det gjelder aktivisering og sosiale behov. Aktivitetsdosetten er en modell som gir beboerne et systematisk tilbud om aktiviteter med bakgrunn i individuelle interesser og behov. Modellen er tatt i bruk ved noen sykehjem og skal implementeres ved alle alders- og sykehjemmene i perioden 2014 - 2017.

"Kulturnettverket" for eldre skal gi tilbud om aktiviteter til eldre både i og utenfor institusjon. Dette nettverket skal reaktiveres og utvikles i samarbeid med Kulturavdelingen i Stavanger kommune.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen