Mosheim sykehjem

Mosheim sykehjem har vært i drift siden 1959.Bygget ble rehabilitert i 1990. Sykehjemmet ligger sentralt i Stavanger, like ved Mosheimsparken, med gode bussforbindelser til sentrum og med gode parkeringsmuligheter for ansatte og besøkende. Sykehjemmet består av en stor avdeling fordelt på to etasjer med til sammen 40 korttidsplasser, for utskrivningsklare pasienter for sykehuset og hjemmeboende eldre. Sykehjemmet har bare enerom.

Fra 13.04.2012 ble det tatt i bruk 20 plasser i 1. etasje til korte opphold på inntil 14 dager. Plassene er tiltenkt brukere som er ferdig behandlet på sykehuset, og hvor det videre tjenestebehovet i kommunen er uavklart. Det kan være brukere som venter på et korttidsopphold eller rehabilitering, eller som har behov for mobilisering, etterbehandling eller hjelpemidler før de kan reise hjem.

Vi har ca. 60 ansatte som kommer fra ulike land. Vi har et tverrfaglig arbeidsmiljø med spennende og utfordrende arbeidsoppgaver. Teamet består av leger, sykepleiere og helse- og omsorgsarbeidere, fysioterapeuter, frisør, fotpleier, aktivitet- og frivillighetskoordinator og frivillige med mer.

Sykehjemmet har eget kjøkken med en hovedmeny som går over 3 uker. Menyen kan variere ut i fra årstider og ønsker fra beboere. De ansatte på kjøkkenet lager god tradisjonsrik mat og vi tilbyr spesial- kost til de som har behov for det.

Driften av Mosheim sykehjem skal overføres til det nye sykehjemmet i Lervik når det står ferdig i 2017.

 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen