St. Johannes sykehjem

St. Johannes sykehjem eies av St. Johannes menighet og drives med tilskudd fra Stavanger kommune.

Sykehjemmet har 15 plasser for aldersdemente pasienter.

Vår målsetting er at sykehjemmet skal være et godt hjem for pasientene.

Hjemmet skal gi trygghet, og pasientene skal behandles med respekt. Det skal være rom for fleksibilitet, individualitet og selvbestemmelse. Sykehjemmet skal være en verdig ramme rundt pasientens liv. Vi skal etter beste evne ivareta de fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov hos den enkelte.

I tillegg til pleiepersonalet har vi aktivitør 2-3 ganger i uken. Aktivitetene som drives er tilpasset aldersdemente.

 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen