Stokka sykehjem

Stokka sykehjem er Stavangers største kommunale sykehjem med 126 beboere og har 7 avdelinger.

  • 3 spesial avdelinger for pasienter med demenssykdommer
  • 2 somatiske avdelinger
  • 1  avdeling korttid og  Øyeblikkelig hjelp-plasser
  • 1 avdeling for rusomsorg; sannsynligvis det eneste tilbudet for aktive misbrukere i sykehjem i Norge.

NB: Overgangsplasser til Stokka 

2. juni flyttes overgangsplassene fra Vålandstunet sykehjem til Stokka sykehjem.

Overgangsplassene ble etablert i forbindelse med innføringen av samhandlingsreformen slik at kommunen kunne ta hjem utskrivingsklare pasienter fra sykehuset fra dag 1. Kommunalstyret for levekår vedtok å flytte overgangsplassene til Stokka sykehjem i forbindelse med avviklingen av intermediær avdeling på Stokka. Overgangsplassene skal samlokaliseres med øyeblikkelig hjelp-plassene. Plassene som frigjøres på Vålandstunet sykehjem vil umiddelbart til tatt i bruk som korttidsplasser.

 

Stokka sykehjem finner du i Lassaveien 10, i gangavstand til blant annet Lille og Store Stokkavann, Stavanger Forum, Siddishallen og Mosvannet. Sykehjemmet er opprinnelig fra 1976, men ble underlagt en total rehabilitering 2004 -2006 og fremstår nå med en blanding av gammelt og nytt.

Sykehjemmet huset inntil 31.12.2013 utviklingssenter for sykehjem i Rogaland.  Seksjonen flyttet januar 2014 til Helsehuset; lokaler i gamle Stavanger sykehus

Sykehjemmet har også tilbud om tjenester fra fotpleier og frisør.  Eget SPA er opprettet for beboerne i husets eneste rom med bad.

På sykehjemmet finnes også sansehage med blant annet frukttrær og urtebed med grue.  I hagen er det også gitt plass høns, haner og kaniner.

Stokka sykehjem ble miljøfyrtårnsertifisert første gang august 2008.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen